Kontakt os

Har du spørgsmål til CADÒ eller ønsker du at vi kontakter dig?

Email

cado@cadolivibalance.dk

Skriv til CADÒ

Telefon

Ring til Dorte på 2395 4949

Addresse

Himmelbjerggården

Himmelbjergvej 11

8680 Ry

CADÒ – Liv i balance har udarbejdet disse etiske retningslinjer for at sikre et trygt og sundt fundament for de personlige processer, der bliver bragt op i lyset i vores arbejde med stress ramte mennesker og virksomheder.

Tavshedspligt - CADÒ

Alle tilknyttet CADÒ – Liv i balance har tavshedspligt i forhold til alt hvad der sker undervejs i forløb hos os. Dette gælder alle processer, samtaler, viden om deltagere samt det faktum, at den enkelte overhovedet er deltager i forløb.
Dog vil deltagernes processer og udvikling blive drøftet internt mellem CADÒ’s medarbejdere/ samarbejdspartnere, for at sikre deltagernes fortsatte udvikling og vækst.

Tavshedspligt deltagere

Alle, der deltager i gruppeforløb hos CADÒ – Liv i balance, skriver under på en fortrolighedserklæring, hvor det gøres klart, at alle overholder tavshedspligten i forhold til alt, hvad der foregår i grupperne.

Intim eller privat omgang med klienter

Medarbejdere og samarbejdspartnere hos CADÒ – Liv i balance må ikke have intim eller privat omgang med en klient, der er i et terapeutisk forløb. Indledes et intimt eller privat forhold til en tidligere klient, skal det terapeutiske forløb være afsluttet i minimum 6 måneder forinden.
Er der deltagere i forløb, som en medarbejder kender eller er i familie med, afklares mulige udfordringer samt særlige hensyn, således at én-én samtaler bliver varetaget af anden medarbejder.

Supervision

Det er et krav fra CADÒ’s side, at medarbejdere og samarbejdspartnere deltager i løbende supervision inden for sit fag. Ligeledes er der løbende supervisions-møder i medarbejdergruppen. Dette for at sikre, at eventuelle udfordringer, overføringer og modoverføringer bliver taget vare om, af størst mulig hensyn til deltagere.

Standarder

CADÒ – Liv i balance sikrer, at samarbejdspartnere og medarbejdere bliver udvalgt ud fra et velfunderet grundlag, med de kompetencer, der er vigtige i forhold til at arbejde med mennesker i stress.

Udvikling af kompetencer

Medarbejdere og samarbejdspartnere forpligter sig til at holde sig opdateret inden for sit fag og inden for stress området, i det omfang, det er nødvendigt for at varetage sit hverv i CADÒ.

CADÒ – Liv i Balance forpligter sig til at afholde informations-dage/kurser, så alle i CADÒ’s regi holder sig ajour inden for området.

Troværdighed og etik

CADÒ – Liv i balance forpligter sig til at værne om troværdighed og ærlighed.

I salg og markedsføring er det et krav, at der ikke bliver tilbudt forløb eller andet, der ikke er behov for i virksomheder eller hos private.
CADÒ – Liv i balance ønsker at fremstå autentisk og sandfærdigt, og alle medarbejdere og samarbejdspartnere er forplgitet til at leve op til dette.


Hvis det skønnes, at en kunde/deltager har behov, der ligger uden for CADÒ’s kompetencer, forpligter medarbejdere og samarbejdspartnere til at henvise til andre, der besidder de rette kompetencer.

 

Himmelbjerggården, den 1. juli 2018

 

 

 

Vores hjerne
Når vi rammes af stress, sker der fysiske ændringer i hjernen.
Hvad sker der i hjernen?
Advarselstegn
Når det går stærkt, er det let at overhøre advarselssignalerne.
Hvad er signalerne?
Stresset?
Stress handler ikke om travlhed og travlhed er ikke automatisk stress
Hvordan håndteres stress?